Επικοινωνια
P&L MEDICALS LTD
Οδός Σφακίων 5, Αγ.Σπυρίδωνας, ΤΚ 3048 Λεμεσός - Κύπρος
Τ: (+357) 25108543 F: (+357) 25108544 E: info@plmedicals.com